هیچـــ کســ

ویرانی ام را حســـ نکرد

روز رفتنــــــــت را به خاطــــــــــر داری ؟

کفــــــش هایــــت را بغل کــــــــرده بــــودی . . .

مبـــــادا صدایـــــش گوش هایـــــم را آزار دهـــــــــد ! ! !

نـــــوک ِ پا ، نـــــوک ِ پا دور شــــدی

از همیـــــن گوشــــهـ کنــــار/ 4 نظر / 21 بازدید
نویسنده کوچولو

سلام.خوبین؟ با مطلبی به نام سمفونی مرگـ به روزم.منتظرتونم!بعدا بیشتر با هم آشنا میشیم. اگه کاری داشتین به یاهووم پی ام بدید. فعلا خدانگهدار

ع.پ (رهگذر)

ماه من ، پرده از آن چهره ی زیبا بردار... تا فلک لاف نیاید که چه ماهی دارد...!

ع.پ : رهگذر

می گفتند که ... چشمانت دیگر جاذبه ای ندارند! امروز از آنها افتادم ، باورم شد !!!

sasa

سلام اجی من آپم ببخشید این یه مدت بهت سر نزدم دوس داشتی بیا عزیزم بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس[ماچ]